NƠI BIẾN NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA HỌC SINH THÀNH SỰ THẬT

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 11 : 716
Năm 2022 : 7.830
 • Đồng Thị Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tin
  • Điện thoại:
   01679482681
  • Email:
   donghoamt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 6B, Dạy tin học lớp 67

 • Đặng Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0987930969
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy câu lạc bộ sinh của Huyện

 • Hà Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa - Sinh
  • Điện thoại:
   01679008968
  • Email:
   hathanhthuy71@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Hóa khối 89

 • Hà Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục-Sinh
  • Điện thoại:
   01676291079
  • Email:
   bongnhung2002@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ KHTN, Dạy Sinh khối 6,7

 • Hà Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm vật lý
  • Điện thoại:
   0911011262
  • Email:
   hathithumt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 8B. Dạy vật lý khối 89

 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   01688108267
  • Email:
   nguyenthituyetmai33@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 6C. Dạy vật lý khối 67

 • Dương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0972046108
  • Email:
   duongthuymtlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 8A, dạy toán lớp 8ACD

 • Hoàng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0989392309
  • Email:
   hoanghoa01092007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy toán

 • Đào Duy Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0982762658
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 7A, dạy toán lớp 7AC

 • Đặng Hồng Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0983556371
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 7B, Dạy toán lớp 7BD

 • Cáp Thị Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0979917678
  • Email:
   capthithang78@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 9D. Dạy toán lớp 9BD

 • Trần Văn Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm thể dục
  • Điện thoại:
   0979831747
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ KHTN. Dạy  thể dục khối 89

Video Clip
Tài liệu mới