Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mỹ Thái

Lạng Giang, Bắc Giang
3881463
c2mythailg.bacgiang@moet.edu.vn