STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). 

Có thể hiểu dạy học STEM là giúp học sinh tìm tòi, vận dụng kiến thức khoa học, kết hợp công nghệ, kỹ thuật và Toán học để giải quyêt một vấn đề thực tiễn, qua đó học sinh hình thành, củng cố kiến thức khoa học bộ môn, hiểu biết về công nghệ, hình thành kỹ năng, từng bước tạo cho các em những kỹ thuật chế tác… dạy học STEM còn giúp bồi dưỡng khả năng tự học và hứng thú tìm tòi, khám phá cho học sinh.

Trong các nhà trường, có thể vận dụng 3 phương thức dạy học STEM sau:

Thứ nhất: Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM (bài học STEM). Giáo viên thiết kế các bài học STEM theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn. Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận, vận dụng kiến thức thông qua thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế...

Thứ hai: Hoạt động trải nghiệm STEM. Nội dung trải nghiệm được thiết kế thành bài học cụ thể, tập trung vào các hoạt động như thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa.

Thứ ba: Hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Hoạt động này dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Nhằm nhanh chóng triển khai thực hiện Công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 09/9/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT Lạng Giang đã triển khai, chỉ đạo một số đơn vị trường học làm điểm như THCS Xương Lâm, THCS Thị trấn Vôi số 1, THCS Tân Thanh… Đặc biệt, ngày 26/11/2020 Phòng GD&ĐT Lạng Giang triển khai sinh hoạt chuyên môn trực tuyến toàn huyện, với 23 điểm cầu tại các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện cùng 1 điểm cầu Phòng GD&ĐT Lạng Giang. Thành phần tham dự tại điểm cầu Phòng GD&ĐT gồm lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học THCS; điểm cầu tại các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện gồm có Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, toàn bộ giáo viên các bộ môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ  của nhà trường.

Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên môn: dự giờ trực tuyến 2 tiết dạy theo mô hình dạy học STEM là 02 giờ  dạy báo cáo kết quả của học sinh (hoạt động 5 trong mô hình dạy học STEM): 01 tiết Vật lý do cô Nguyễn Thị Lạnh trường THCS Xương Lâm dạy, 01 tiết Hoá học do cô Nguyễn Thị Hoàng Ánh trường THCS TT Vôi số 1 dạy (các hoạt động 1 và 3 thực hiện trước đó, đã quay video gửi về các trường giáo viên xem trước xem trước). Sau dự giờ, giáo viên các trường được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương thức dạy học STEM. Qua đó, giáo viên trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về quy trình, cách thức, yêu cầu của phương thức dạy học STEM, thấy được những ưu điểm khi áp dụng STEM vào dạy học.

Bằng cách áp dụng công nghệ họp trực tuyến vào sinh hoạt chuyên môn, Phòng GD&ĐT Lạng Giang đã triển khai một cách nhanh và hiệu quả phương thức dạy học STEM - một phương thức dạy học mới, một xu thế tất yếu của nền giáo dục hiện đại một cách rất hiệu quả tới toàn thể đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt: