Căn cứ Công văn số 02/SGD&ĐT-VP ngày 02/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân (NGND)”, “Nhà giáo Ưu tú (NGƯT)” lần thứ 15 năm 2020,

Phòng GD&ĐT đã triển khai công văn trên tới các trường. Đến ngày 20/01/2020, Phòng GD&ĐT nhận được 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, gồm:

1. Bà Vũ Thị Xuân- Hiệu trưởng trường Mầm non Thị trấn Vôi.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Vôi.