Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em diễn ra khá phổ biến và đáng báo động. Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước kém phát triển.

Video tham gia dự thi vòng sơ khảo "Sân chơi tiếng Anh huyện Lạng Giang năm 2020 - Lạng Giang English Championship" của trường THCS Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham gia dự thi là em Hà Thị Yến Nhi - học sinh lớp 9A trường THCS Mỹ Thái,Lạng Giang, Bắc Giang. Chủ đề: "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em"

Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em diễn ra khá phổ biến và đáng báo động. Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước kém phát triển.

Nhận thấy đây là 1 vấn đề đáng báo động và có thể xảy ra với bất cứ trẻ em nào trên thế giới, khi các em chưa có nhiều kỹ năng phòng tránh cũng như xử lý tình huống khi có nguy cơ bị xâm hại. 

Chính vì vậy, em Hà Thị Yến Nhi - học sinh lớp 9A trường THCS Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang đã xây dựng video tuyên truyền với chủ đề " Xâm hại tình dục trẻ em" để tham gia cuộc thi "Sân chơi tiếng Anh huyện Lạng Giang năm 2020 - Lạng Giang Championship English" với mong muốn mang thông điệp đến các bạn trẻ em để từ đó các em nắm bắt được các nguy cơ và biết cách phòng tránh khi ở trong tinh huống có khả năng bị xâm hại tình dục.